10 грудня 1948 року було обрано на честь прийняття та проголошення Генеральною Асамблеєю ООН - Загальної декларації прав людини (Universal Declaration of Human Rights, UDHR). Ця Декларація стала першим світовим документом, що сформував положення про права людини. Цей день щорічно відзначається як Всесвітній день захисту прав людини.

Указ Президента України "Про Всеукраїнський тиждень права"

Ураховуючи важливе значення правової освіти в дальшій розбудові України як правової держави, вихованні у громадян поваги до закону і прав людини, з нагоди 60-ї річниці проголошення Загальної декларації прав людини (995_015) постановляю: 1. Започаткувати проведення Всеукраїнського тижня права щороку в тиждень, що включає 10 грудня - День прав людини, який відзначається в пам'ять проголошення Генеральною Асамблеєю ООН у 1948 році Загальної декларації прав людини (995_015)... читати далі >>>
(джерело: офіційний веб-портал "Верховна Рада України")

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод

Уряди держав – членів Ради Європи, які підписали цю Конвенцію, беручи до уваги Загальну декларацію прав людини, проголошену Генеральною Асамблеєю Організації Об'єднаних Націй 10 грудня 1948 року, беручи до уваги те, що ця Декларація має на меті забезпечити загальне та ефективне визнання і додержання проголошених у ній прав, беручи до уваги те, що метою Ради Європи є досягнення тіснішого єднання між її членами і що одним із засобів досягнення цієї мети є забезпечення і розвиток прав людини та основоположних свобод, знову підтверджуючи свою глибоку віру в ті основоположні свободи, які становлять підвалини справедливості та миру в усьому світі і які найкращим чином забезпечуються, з одного боку, завдяки дієвій політичній демократії, а з іншого боку, завдяки спільному розумінню і додержанню прав людини, від яких вони залежать, сповнені рішучості, як уряди європейських держав, що є однодумцями і мають спільну спадщину політичних традицій, ідеалів, свободи і верховенства права, зробити перші кроки для забезпечення колективного гарантування певних прав, проголошених у Загальній декларації, домовилися про таке... читати далі >>>
(джерело: сайт "Законодавство України")

Указ президента України  №356/2019"про  Питання добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України"

З метою забезпечення добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України на виконання Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та протоколів до неї, відповідно до пункту 3 частини першої статті 106 Конституції України постановляю: 1. Затвердити Положення про проведення конкурсу з добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України (додається). 2. Утворити Комісію для проведення конкурсу з добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України (далі - Комісія) та затвердити її персональний склад (додається). 3. Ліквідувати конкурсну комісію з добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України, утворену Указом Президента України від 4 квітня 2019 року № 100 «Про конкурс із добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України». 4. Оголосити конкурс з добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України... читати далі >>>

(джерело: офіційне інтернет-представництво "Президент України - Володимир Зеленський")


Конституція України - Розділ II. Права, свободи та обов'язки людини і громадянина

Стаття 21. Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними. Стаття 22. Права і свободи людини і громадянина, закріплені цією Конституцією, не є вичерпними. Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані. При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод. Стаття 23. Кожна людина має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не порушуються права і свободи інших людей, та має обов'язки перед суспільством, в якому забезпечується вільний і всебічний розвиток її особистості. Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану... читати далі >>>

(джерело: офіційне інтернет-представництво "Президент України - Володимир Зеленський")

Кабінет Міністрів України. Розпорядження від 24 липня 2019 р. № 568-р Київ "Про затвердження плану заходів з проведення у 2019 році Всеукраїнського тижня права"

1. Затвердити план заходів з проведення у 2019 році Всеукраїнського тижня права, що додається. 2. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, обласним та Київській міській державним адміністраціям: забезпечити виконання затвердженого цим розпорядженням плану заходів у межах коштів, передбачених у державному та місцевих бюджетах, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством; розробити до 1 жовтня 2019 року галузеві та регіональні плани заходів з участі у проведенні у 2019 році Всеукраїнського тижня права... читати далі >>>

(джерело: єдиний веб-порт органів виконавчої влади України "Урядовий портал")

День прав людини - 10 грудня, вівторок

Історичний розвиток нашої цивілізації на всіх етапах свого становлення постійно перетинался з одними і тими ж питаннями, які надалі були окреслені і узагальнені в цілісне поняття - права людини. Це сталося з абсолютно природних міркувань, так як всілякі утиски одних людей іншими завжди викликали відповідну і таку ж типову ситуацію, коли розклад сил по тим чи іншим причинам змінювався, а суспільство все ж прагнуло до деякої стабільності. У пору згадати знамениті слова з біблійного Писання: «Що посіє людина, те й пожне». У сучасному світі права людини стали кваліфікуватися за цілою низкою напрямів. Це особисті права, які передбачають недоторканність особи і житла, власності та конфіденційності листування та права на об’єктивний суд. Соціальні права, які передбачають права на свободу праці, охорону сім’ї та дитинства, захисту батьківських прав, здоров’я і соціальної справедливості. На ряду з цим існують і політичні права, які мають на увазі і свободу совісті, і рівність усіх перед законом, свободу друку і свободу слова, свободу зібрань та право на протест. Є також і економічні права, які мають на увазі свободу розвитку і ... читати далі >>>
(джерело: сайт "Ділова мова")

До Міжнародного дня захисту прав людини: український слід в історії Загальної декларації прав людини

Чи знаєте ви, що автором головної, першої статті Загальної декларації прав людини: «Всі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах...», є український академік Володимир Михайлович Корецький? 10 грудня у світі відзначають Міжнародний день захисту прав людини. У цей день в 1948-му, 67 років тому, була підписана Загальна декларація прав людини.Зараз небагато тих, хто знає, що серед 18 творців тексту Загальної декларації прав людини, був і українець – академік Володимир Михайлович Корецький. Народжений у Катеринославі (зараз м. Дніпропетровськ) вчений, який закінчив Харківський університет, є автором головної, першої статті Декларації: «Всі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах. Вони наділені розумом і совістю і повинні діяти один щодо одного в дусі братерства». Спочатку в формулюванні першої статті було: «всі люди створені вільними і рівними», але воно носило релігійний відтінок, як наголосив Корецький, і завдяки цьому могло завадити підписати текст соціалістичним країнам... читати далі >>>

(джерело: сайт "Державне підприємство "Придніпровський Експертно-технічний центр ДержПраці")

Що таке права людини?

Права людини як броня — вони захищають нас; вони як правила — говорять нам, як себе поводити; і вони як арбітри — ми можемо до них звертатися. Вони абстрактні — як емоції, і як емоції вони належать всім й існують, що б навколо не відбувалося. Вони подібні до природи, тому що їх можна зневажити; та до духу, тому що їх неможливо зруйнувати. Подібно до часу, вони однаково ставляться до всіх нас: багатих і бідних, старих і молодих, білих і чорних, високих і низьких. Вони пропонують нам повагу, і вимагають від нас ставитися з повагою до інших. Вони подібні до доброти, правди і справедливості: ми можемо розходитися в думках стосовно їхнього визначення, але ми впізнаємо їх, коли бачимо, що їх порушують. Яке визначення прав людини дали б ви? Як ви поясните, що це таке? Право — це вимога, про яку ми справедливо заявляємо. Я маю право на товари в магазинному кошику, якщо я за них заплатив ... читати далі >>>

(джерело: сайт "Посібник з освіти в області прав людини  за участі молоді ")

Інформація про права людини (дитини)

Першим кроком для повної реалізації себе як повноцінного громадянина є ознайомлення з переліком основних прав та обов’язків. Адже, щоб запобігти порушенню своїх прав, а в разі порушення – захистити себе, то потрібно їх знати. Права́ люди́ни — це комплекс природних і непорушних свобод і юридичних можливостей, обумовлених фактом існування людини в цивілізованому суспільстві. Свобода — юридична можливість людини поводитись відповідно до своїх волевиявлень, тобто робити все, що бажається, але тільки те, що не заборонено законом і не спричиняє невиправданої шкоди правам і свободі інших людей. Абсолютна свобода — це свобода робити все, що бажається, дійсна правова свобода — свобода робити все, що подобається, але без шкоди свободі і правам інших людей. Завдання права полягає в тому, щоб свободу всіх увести в розумні справедливі рамки. Право виступає мірою свободи і зміст його в тому, щоб узгодити свободу окремої людини зі свободою інших членів суспільства, дотримуючись принципу рівності. Право виступає як засобом забезпечення свободи, так і істотним засобом обмеження неузгоджених з суспільними потребами і уявленнями людей про добро і справедливість рівня свободи й обсягу влади. Встановлювані заборони й обмеження повинні бути доцільними з погляду гарантій свободи, а отже, і справедливими... читати далі >>>
(джерело: сайт "НУ "Запорізька політехніка")

Управління Верховного комісара ООН з прав людини

Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) — орган ООН, уповноважений заохочувати та захищати права людини в усьому світі. Діяльність УВКПЛ проводиться у відповідності з наданим йому мандатом, Статутом ООН, Загальною декларацією прав людини та наступними інструментами в галузі захисту прав людини, Віденською декларацією прав людини і Програмою дій Всесвітньої конференції з прав людини 1993 року, а також підсумковими документами Всесвітнього саміту 2005 року. Напрямки роботи: Робота УВКПЛ проводиться по трьох головних напрямках: нормотворча діяльність, моніторинг та забезпечення прав людини. Управління проводить окремі дослідження, надає консультативні та технічні послуги, поширює інформацію та видає публікації. УВКПЛ розташоване в Женеві, має вісім регіональних та десять представництв в окремих країнах. Також у складі 16 миротворчих місій ООН працює 420 співробітників з прав людини... читати далі >>>
(джерело: Вікіпедія)

10-14 грудня - Всеукраїнський тиждень права

В Україні щороку, починаючи з 2008, проводиться Всеукраїнський тиждень права з нагоди річниці прийняття Загальної декларації прав людини. Головні завдання Тижня – показати важливість правової освіти українців, виховувати в них повагу до закону та прав людини, залучити до участі в цікавих правових заходах. Відтоді кожного року Кабінет Міністрів України до 1 жовтня розробляє та затверджує план заходів, які міністерства, центральні органи виконавчої влади, обласні та Київська міські державні адміністрації будуть проводити впродовж Тижня. До проведення заходів щорічно долучається велика кількість громадських та студентських організацій, юридичних компаній, закладів освіти, правників та активістів. Будь-хто, кому цікаво дізнатися більше про права людини та провести час з користю. Всеукраїнський тиждень права – це: – уроки про права людини; – конкурси, мистецькі виставки, кіноклуби, медіатеки... читати далі >>>

(джерело: сайт "державне агенство з енергоефективності та енергозберігання України")