"Основу міцного правопорядку складає свобода особи та її недоторканність."

Б.КістяківськийУказ Президента України 
"Про Всеукраїнський тиждень права"

Ураховуючи важливе значення правової освіти в дальшій розбудові України як правової держави, вихованні у громадян поваги до закону і прав людини, з нагоди 60-ї річниці проголошення Загальної декларації прав людини (995_015) постановляю: 1. Започаткувати проведення Всеукраїнського тижня права щороку в тиждень, що включає 10 грудня - День прав людини, який відзначається в пам'ять проголошення Генеральною Асамблеєю ООН у 1948 році Загальної декларації прав людини (995_015)... читати далі >>>

(джерело: офіційний веб-портал "Верховна Рада України")

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод

Уряди держав – членів Ради Європи, які підписали цю Конвенцію, беручи до уваги Загальну декларацію прав людини, проголошену Генеральною Асамблеєю Організації Об'єднаних Націй 10 грудня 1948 року, беручи до уваги те, що ця Декларація має на меті забезпечити загальне та ефективне визнання і додержання проголошених у ній прав, беручи до уваги те, що метою Ради Європи є досягнення тіснішого єднання між її членами і що одним із засобів досягнення цієї мети є забезпечення і розвиток прав людини та основоположних свобод, знову підтверджуючи свою глибоку віру в ті основоположні свободи, які становлять підвалини справедливості та миру в усьому світі і які найкращим чином забезпечуються, з одного боку, завдяки дієвій політичній демократії, а з іншого боку, завдяки спільному розумінню і додержанню прав людини, від яких вони залежать, сповнені рішучості, як уряди європейських держав, що є однодумцями і мають спільну спадщину політичних традицій, ідеалів, свободи і верховенства права, зробити перші кроки для забезпечення колективного гарантування певних прав, проголошених у Загальній декларації, домовилися про таке... читати далі >>>
(джерело: сайт "Законодавство України")

Розпорядження від 23 серпня 2017 р. № 579-р Київ "Про затвердження плану заходів з  проведення у 2017 році Всеукраїнського тижня права"

1. Затвердити план заходів з проведення у 2017 році Всеукраїнського тижня права, що додається. 2. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, обласним та Київській міській держадміністраціям: забезпечити виконання затвердженого цим розпорядженням плану заходів у межах коштів, передбачених у державному та місцевих бюджетах, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством; розробити до 1 жовтня 2017 року галузеві та регіональні плани заходів з участі у проведенні у 2017 році Всеукраїнського тижня права.План заходів з проведення у 2017 році Всеукраїнського тижня права: 1. Провести у навчальних закладах Всеукраїнський урок “Права людини” з нагоди проголошення Загальної декларації прав людини ... читати далі >>>
(джерело: сайт "Урядовий портал")

«30 заповідей» Загальної декларації прав людини

Отже : 1. Всi люди народжуються вiльними i рiвними у своїй гiдностi та правах. Вони надiленi розумом i совiстю i повиннi дiяти у вiдношеннi один до одного в дусi братерства. 2. Кожна людина повинна мати всi права i всi свободи, проголошенiцiєю Декларацiєю, незалежно вiд раси, кольору шкiри, статi, мови, релiгiї, полiтичних або iнших переконань, нацiонального чи соцiального походження, майнового, станового або iншого становища. Крiм того, не повинно проводитися нiякогорозрiзнення на основiполiтичного, правового або мiжнародного статусу країни або територiї, до якої людина належить, незалежно вiд того, чи є ця територiя незалежною, пiдопiчною, несамоврядованою або як-небудь iнакшеобмеженою у своєму суверенiтетi. 3. Кожна людина має право на життя, на свободу i на особисту недоторканнiсть. 4. Нiхто не повинен бути в рабствi або у пiдневiльномустанi; рабство i работоргiвля забороняються в усiх їх видах ... читати далі >>>
(джерело: сайт "Державне агенство резерву України")

До Міжнародного дня захисту прав людини: український слід в історії Загальної декларації прав людини

Чи знаєте ви, що автором головної, першої статті Загальної декларації прав людини: «Всі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах...», є український академік Володимир Михайлович Корецький? 10 грудня у світі відзначають Міжнародний день захисту прав людини. У цей день в 1948-му, 67 років тому, була підписана Загальна декларація прав людини.Зараз небагато тих, хто знає, що серед 18 творців тексту Загальної декларації прав людини, був і українець – академік Володимир Михайлович Корецький. Народжений у Катеринославі (зараз м. Дніпропетровськ) вчений, який закінчив Харківський університет, є автором головної, першої статті Декларації: «Всі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах. Вони наділені розумом і совістю і повинні діяти один щодо одного в дусі братерства». Спочатку в формулюванні першої статті було: «всі люди створені вільними і рівними», але воно носило релігійний відтінок, як наголосив Корецький, і завдяки цьому могло завадити підписати текст соціалістичним країнам... читати далі >>>

(джерело: сайт "Державне підприємство "Придніпровський Експертно-технічний центр ДержПраці")

Що таке права людини?

Права людини як броня — вони захищають нас; вони як правила — говорять нам, як себе поводити; і вони як арбітри — ми можемо до них звертатися. Вони абстрактні — як емоції, і як емоції вони належать всім й існують, що б навколо не відбувалося. Вони подібні до природи, тому що їх можна зневажити; та до духу, тому що їх неможливо зруйнувати. Подібно до часу, вони однаково ставляться до всіх нас: багатих і бідних, старих і молодих, білих і чорних, високих і низьких. Вони пропонують нам повагу, і вимагають від нас ставитися з повагою до інших. Вони подібні до доброти, правди і справедливості: ми можемо розходитися в думках стосовно їхнього визначення, але ми впізнаємо їх, коли бачимо, що їх порушують. Яке визначення прав людини дали б ви? Як ви поясните, що це таке? Право — це вимога, про яку ми справедливо заявляємо. Я маю право на товари в магазинному кошику, якщо я за них заплатив ... читати далі >>>

(джерело: сайт "Посібник з освіти в області прав людини за участі молоді ")

Права людини та їх захист

Відповідно до ч.2 ст.3 Конституції України права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. В свою чергу, як головний її обов’язок, положення статті визначають діяльність держави щодо утвердження та забезпечення прав та свобод людини. Конституційне прагнення розвивати і зміцнювати демократичну державу неможливо реалізувати без утвердження в суспільній свідомості і соціальній практиці невідчужуваних прав і свобод людини, нормативного закріплення їх гарантій. Держава зобов'язана проявляти активність у забезпеченні прав людини, у створенні матеріальних, організаційних, соціальних, політичних та інших умов для найповнішого використання людиною своїх прав і свобод. Сьогодні захист прав громадян розуміється як одна з неодмінних ознак сучасної держави, забезпечення реальності прав і свобод людини та громадянина виступає своєрідним індикатором її сталості та зрілості. Декларування прав та встановлення системи гарантій не забезпечує їх автоматичної реалізації... читати далі >>>

(джерело: сайт "Головне територіальне управління юстиції у Миколаївській області")

Громадська думка про права людини в Україні

Загальнонаціональне соціологічне дослідження «Права людини в Україні” було проведене з 22 жовтня по 6 листопада 2016 року Фондом «Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва та фірмою “Юкрейніан соціолоджі сервіс” на замовлення Програми розвитку ООН в Україні та у співпраці із ГО «Центр інформації про права людини» і Офісом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Усього було опитано 2002 респондентів за квотною загальнонаціональною вибіркою, яка за областями України, типами поселення (Київ, обласні центри, інші міста, села), статтю і віком репрезентує доросле населення України (18 років і старше). Опитування проводилось у всіх областях України, м. Києві та контрольованих районах Донецької і Луганської областей. Опитування не проводилось в анексованому Росією Криму, м. Севастополі та окупованих територіях Донбасу. Максимальна випадкова похибка (без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,2% з вірогідністю 0,954. Які права для українців найбільш важливі? Загалом найбільш важливими для населення України є права, пов’язані із забезпеченням життєвих потреб людей: право на життя (вказали серед десяти найважливіших 78% населення), право на соціальне забезпечення (63%), право на житло (58%), право на освіту (57%), право на працю (55%), право на достатній життєвий рівень (51%)... читати далі >>>

(джерело: Фонд " Демократичні ініциативи імені Ілька Кучеріва")