Бібліограф рекомендує

Всеукраїнський тиждень права

Конвенція про захист прав людині і основоположних свобод.– Київ, 2006.– 176 с.
Конвенція про захист прав людині і основних свобод людини від 4 листопада 1950 року // Суди і судочинство в Україні.– Київ, 2007.– С. 287-324.
Загальна декларація прав людини (1948) // Бюлетень законодавства і юридичної практики України – 2006.– №7.– С. 5-6.
Україна. Кабінет Міністрів. Про затвердження плану заходів з проведення у 2019 році Всеукраїнського Тижня права: Розпорядження №568-р від 24 липня 2019 року.
Еволюція прав людини в сучасній приватно-правовій доктрині // Докримінальні засади розвитку держави та права.– Київ, 2014.– С. 137-215.
Євграфова, Є. Система національного законодавства в контексті права (лібертарно-легістський підхід): Монографія.– Київ, 2007.– 184 с.
Кериз, В. Вступ до права Європейського Союзу.– Київ; Тов. «Знання», 2002.– 381 с.
Курило, В. Правознавство: Навчальний посібник / Під загальною редакцією В. Пастухова.– Київ: Алерта, 2006.– 398 с.
Правознавство: Підручник.– Київ: «Правова єдність», 2008.– 792 с.
Вплив міжнародного права на правову систему України // Докринальні засади розвитку держави та права.– Київ, 2014.– С. 354-436.
Ніч, коли творилась історія: 23 роки Конституції України // Пенсійний кур’єр.– 2019.– №26 (черв.).– С. 2.
Президент, Рада, Кабмін: кто за что отвечает // 7Я.– 2019.– №16 (апр.).– С. 3.
Головецька, О. Ідентифікатори української самобутності: ( Прапор. Герб. Гімн) / О. Головецька // Жінка.– 2018.– №7-8.– С. 12-13.
Онищенко, Н. Відродження поваги до права в контексті розвитку правової свідомості та правової усвідомленості / Н. Онищенко // Віче.– 2014.– №5.– С. 44-45.